Polityka prywatności i plików cookies

by Łukasz

Administrator danych osobowych

Administratorem strony www.tysiacstronswiata.pl (dalej jako: „Strona” lub „Serwis”) oraz danych osobowych jej użytkowników (dalej jako: „Użytkownik”) przekazanych w związku z korzystaniem z Serwisu jest Łukasz Łysikowski i Paulina Łysikowska, adres poczty elektronicznej: kontakt@tysiacstronswiata.pl

Informacje dostarczane przez Użytkownika

W przypadku korzystania z newslettera: adres e-mail, imię (opcjonalnie).
Jeśli z jakiegoś powodu Użytkownik nie poda adresu e-mail, nie będzie mógł otrzymywać newslettera.
Oprócz informacji niezbędnych do zapisania się na newsletter, Użytkownik dostarcza również:

 1. informacje zawarte w korespondencji,
 2. informacje pochodzące z ankiet, jeżeli zdecyduje się je wypełnić,
 3. informacje udostępnione przez Użytkownika w swoich komentarzach zamieszczonych na Stronie.

Informacje zbierane automatycznie

Niektóre informacje są gromadzone automatycznie w wyniku korzystania z Serwisu.  Informacje te zawierają między innymi:

 1. adres protokołu internetowego (IP) urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 2. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem Strony,
 3. konkretne działania podejmowane w Serwisie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania,
 4. wszelkie wyszukiwane hasła, które Użytkownik mógł wprowadzić na Stronie,
 5. czas, częstotliwość i długość wizyt Użytkownika w Serwisie,
 6. rodzaj wyszukiwarki Użytkownika i jego systemu operacyjnego,
 7. rodzaj urządzenia, z którego Użytkownik uzyskuje dostęp do Serwisu,
 8. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to w sekcji poświęconej plikom cookies,
 9. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail, na przykład – czy Użytkownik je otwiera, klika na nie lub je przekazuje,
 10. ponadto w wyniku korzystania z Serwisu gromadzone są logi z serwera www przez operatora hostingowego funkcjonującego pod adresem zenbox.pl.

Jak wykorzystywane są dane osobowe Użytkownika

Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednak wymagane w przypadku chęci korzystania z usług oferowanych na Stronie, w tym tych związanych z funkcjonowaniem newslettera.

Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

Dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:

 1. udostępniania Użytkownikowi możliwości korzystania z usług oferowanych i wykonywanych na poziomie Serwisu, w szczególności przesyłania newslettera, w newsletterze mogą zostać umieszczane linki do materiałów zewnętrznych, mających charakter afiliacyjny partnerów administratora Strony,
 2. marketingu własnych i polecanych produktów związanych z tematyką Strony, marketingu produktów i usług partnerów administratora Strony,
 3. zarządzania i usprawniania działalności Serwisu,
 4. personalizowania udostępnianych treści, przez co rozumie się personalizowanie adresowanych do Użytkownika ofert i reklam widocznych na Stronie – w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda Użytkownika lub prawnie uzasadniony interes administratora Strony,
 5. kontaktowania się oraz interakcje z Użytkownikiem, przez co rozumie się odpowiedzi na adresowane do nas zapytania, komentarze, wiadomości, w tym wypadku w zależności od konkretnej sytuacji podstawą prawną przetwarzania danych może być zgoda lub prawnie uzasadniony interes administratora Strony,
 6. dane dotyczące Użytkownika mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi – w szczególności dotyczy to przekazywania informacji o posiadaczu rejestrowanej domeny do podmiotów będących operatorami domen internetowych,
 7. realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Udostępnianie danych Użytkownika

Dane osobowe Użytkownika będą udostępniane:

 1. osobom które współpracują przy tworzeniu Strony,
 2. dostawcom zapewniającym nam infrastrukturę informatyczną i sieciową,
 3. dostawcom technologii wykorzystywanych przez Stronę, w szczególności w zakresie e-mail marketingu,
 4. innym podmiotom o ile będzie to niezbędne do realizacji celów przetwarzania danych.

Dane Użytkownika mogą być udostępniane również w następujących okolicznościach:

 1. prawo lub władza publiczna określa, że administrator Strony musi udostępnić dane osobowe,
 2. dane osobowe udostępnia się w celu ustalenia, wykonywania lub obrony praw administratora Strony.

Każdorazowo udostępniany będzie możliwie jak najwęższy zakres danych Użytkownika, który pozwoli na realizację celu przetwarzania danych i realizację ciążących na administratorze Strony obowiązków.

Prawa Użytkownika

Użytkownik posiada prawo do:

 1. dostępu do treści swoich danych osobowych,
 2. prawo do sprostowania/zmiany swoich danych osobowych,
 3. usunięcia swoich danych osobowych,
 4. ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
 5. przenoszenia swoich danych osobowych,
 6. odwołania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (o ile przetwarzanie następuje na jej podstawie) w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
 7. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
 8. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzi, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.  

Okres przechowywania danych

Dane osobowe Użytkownika są przechowywane przez okres niezbędny do udzielania wyczerpujących odpowiedzi na jego zapytania, obsługi newslettera, spełnienia obowiązku prawnego, jak również w celach statystycznych i archiwizacyjnych maksymalnie przez okres trzech lat.

Dane osobowe Użytkownika przetwarzane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora Strony lub na podstawie zgody Użytkownika, przechowywane będą przez okres trwania obsługi newslettera, do momentu wygaśnięcia plików cookies lub do momentu wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu lub cofnięcia zgody wobec takiego przetwarzania, w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej.

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych Użytkownika po cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują administratora do retencji danych.

Pliki cookies

Serwis używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze Stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się Użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn.

Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób Użytkownik korzysta z Serwisu, aby usprawniać jego funkcjonowanie, zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach administrator Serwisu dokonuje korzystając z narzędzia Google Analytics, które rejestruje zachowanie Użytkownika na Stronie.

Cookies identyfikuje Użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści i reklam. Administrator Seriwsu stosuje pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody korzystania ze Strony, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz Serwisu w celu optymalizacji działań.

Na Stronie wykorzystywane są następujące pliki cookies:

  1. „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  2. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu;
  3. „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
  4. „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i ich personalizację, np. w zakresie wybranego języka, wyglądu strony internetowej itp.;
  5. „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczanie Użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików cookies, może zmienić ustawienia przeglądarki. Zastrzegamy, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie ze stron www.

Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie:

http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na Stronie.

Pliki cookies zamieszczane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i wykorzystywane mogą zostać również przez współpracujących z administratorem Serwisu reklamodawców oraz partnerów, np. Google.

Zalecamy przeczytanie polityki ochrony prywatności tych firm, aby poznać zasady korzystania z plików cookie wykorzystywane w statystykach: Polityka ochrony prywatności Google Analytics

Pliki cookie mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, w szczególności sieć Google, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. W tym celu mogą zachować informację o ścieżce nawigacji Użytkownika lub czasie pozostawania na danej stronie.

W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

Postanowienia końcowe

Administrator Strony zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności i plików cookies.

O zmianie niniejszej polityki Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie na Stronie wiadomości o zmianie. Poinformowanie o zmianie polityki nastąpi nie później niż na 7 dni przed wprowadzeniem zmienionej polityki.

Niniejsza polityka wchodzi w życie z dniem 19.05.2019 roku i obowiązuje do oświadczeń złożonych od tego dnia.

Ten blog wykorzystuje pliki cookies, czyli ciasteczka. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies. Jasne, mniam. Dowiedz się więcej.